Pokyny k registrácii pre sezónu 2022/2023

Pre úspešnú a kompletnú registráciu pre sezónu 2022/2023 sú potrebné nasledujúce kroky:

  1. Elektronická registrácia cez register.kraso.sk
  2. V prípade nových členov vyplnenie reg. hárku s podpisom člena/zákonného zástupcu (týka sa nových členov)
  3. Zaslanie potvrdenie o úhrade registračného poplatku za kolektívneho člena a individuálnych členov
  4. Zaslanie kompletného menného zoznamu členov klubu, ktorý sú na nasledujúcu sezónu registrovaní (možnosť stiahnuť priamo z registra)

Termín elektronickej registrácie (aktualizácia existujúcich členov, registrácia nových členov, ukončenie členstva) a zaslanie všetkých dokumentov fyzicky na adresu sekretariátu SKrZ je do 31.8.2022. Následne bude aktualizovaný aj Slovenský športový portál.

Registračné hárky, potvrdenie o zaplatený a 2x vytlačený kompletný menný zoznam členov musia byť zaslané aj fyzicky na adresu sekretariátu SKrZ rovnako do 31.8.2022.

Detailné pokyny sú v priloženom pdf súbore.

Pokyny k registracii pre sezónu 2022/2023

 

Powered by WordPress and Bootstrap4