Valné zhromaždenie SKrZ, 3.12. 2022, Púchov

skrz

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 3. decembra 2022 (v sobotu) v hoteli Alexandra Šport Hotel, ul. 1. mája 899, 020 01 Púchov.

Registrácia účastníkov od 9:00 do 9:30
Začiatok rokovania o 9:30

Zapisnica VZ, 3.12. 2022, Púchov

Správa návrhovej komisie, VZ SKrZ, 3. 12. 2022, Púchov

Správa mandátovej komisie VZ SKrZ, 3. 12. 2022, Púchov

Správa volebnej komisie VZ, 3.12. 2022, Púchov

Kandidáti na VZ SKrZ, 3. 12. 2022, Púchov

Pozvánka VZ SKrZ 3.12.2022

Návrh-programu-VZ-Púchov

Rokovaci-poriadok VZ, 3. 12. 2022

Volebný-poriadok 3. 12. 2022 Púchov

Ekonomická smernica

Malé Majstrovstvá Slovenska B kategórií a Hobby.

Návrh uznesení

PRESTUPOVÝ PORIADOK

Smernica testov

Návrh zmeny v prestupovom poriadku

Navrh VV SKrZ na zmenu Ekonomickej smernice SKrZ

Návrh KC Košice ma VZ 03.12.2022

Návrh na zmenu Ekonomickej smernice SKrZ KK Ruža

Kategorie-mimo-SP-2022_2023_FINAL-1

Smernice pre plnenie testov výkonnosti pre sezónnu 2022 – 2023 – návrh

Organizačný poriadok – návrh

Disciplinárny poriadok – návrh

Prestupový poriadok – návrh

Registracny piriadok Navrh

Sadzobník poplatkov navrh

Súťažný poriadok – návrh

Navrh VV SKrZ na zmenu Organizacneho poriadku SKrZ

Navrh VV SKrZ na zmenu Ekonomickej smernice SKrZ

 

 

Powered by WordPress and Bootstrap4