Search Results for: zvolen

Veľká cena Zvolena, 10.- 11. 2. 2024

SKrZ oznamuje, že preteky VC Zvolena, 10.-11. 2. 2024 sú zrušené.

 

Zrušenie 35. ročníka Veľkej ceny Zvolena

SKrZ oznamuje, že 35.ročník Veľkej ceny Zvolena, 18.-19.2. 2023 je zrušený.

Oznam o zrušení pretekov – 2 .Velká cena mesta Michalovce a 35.ročník Veľkej ceny Zvolena

Milí športovci, tréneri, rodičia a priaznivci krasokorčuľovania,

vzhľadom na nepriaznivú situáciu sme nútení zrušiť plánované preteky v Michalovciach v termíne 18.-19.12.2021.

Ďalším zrušeným pretekom je 35.ročník Veľkej ceny Zvolena v termíne 12.-13.2.2022. 

 

Valné zhromaždenie SKrZ, 26. júna 2021, Zvolen

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 26. júna 2021 (v sobotu) v hoteli Poľana, adresa: Námestie SNP 64, 960 01 Zvolen.

 

Registrácia účastníkov od 9:00 do 9:30
Začiatok rokovania o 9:30


Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ
Návrh programu VZ SKrZ 2021
Rokovací poriadok VZ SKrZ
Volebný poriadok
Uznesenia z Valného zhromaždenia SKrZ
Správa Volebnej komisie
Správa Mandátovej komisie
Schválený rozpočet nákladov a výnosov na rok 2021
Zápis z Valného zromaždenia SKrZ


Zoznam materiálov na VZ SKrZ
Materiály 2020
Návrh na úpravu Stanov SKrZ
Návrh na úpravu Stanov a Disciplinárneho poriadku SKrZ
Návrh na úpravu Ekonomickej smernice SKrZ
Návrh Registračného poriadku
Návrh súťažného kalendára 2021/2022
Návrh TK – Zrušenie registračných preukazov SKrZ a ich nahradenie
Návrh uznesenia Forma predkladania návrhov na VZ SKrZ
Návrh Uznesenia VZ SKrZ – konzervatívne zhodnotenie
Návrh Uznesenia VZ SKrZ – stanovenie počtu delegátov
Návrh zmien Disciplnárneho poriadku SKrZ
Návrhy na úpravu Stanov a smerníc SKrZ VZ 26062021
Návrh TMK a TK – Súťažný poriadok
Návrh Súťažného poriadku 2021/2022
Plán úloh SKrZ pre rok 2021
Plnenie úloh SKrZ pre rok 2020
Návrh rozpočtu nákladov a výnosov pre rok 2021
Porovnanie rozpočtu nákladov a výnosov – plán, skutočnosť 2020 a návrh 2021
Komentár k plánu rozpočtu pre rok 2021
Správa kontrolóra na VZ SKrZ 26.6.2021
Správa KRS na VZ SKrZ 26.6.2021
Správa k plneniu plánu za rok 2020
Výročná správa SKrZ 2020
Výročná správa SKrZ a výrok audítora – scan
Správa DK SKrZ


Veľká Cena Zvolena

Oznámenie o doplnení kategórií:
 
Nádeje staršie chlapci A
ŠPORTOVÉ dvojice Basic novice
Mladší žiaci A 
 
Mladšie nádeje chlapci A
Mladší žiaci B 
Starší žiaci
 
V prípade zmeny Vás budeme informovať. 
Prihlášky spolu s hudbou prosíme o zaslanie do 29.01.2020

Propozície
Prihláška

Zoznamy / výsledky

33. ročník Veľkej Ceny Zvolena

Dátum konania: 09. – 10.02.2019

Prihlášky do 25.01.2019

 Propozície

 Časový rozpis s vyžrebovaným poradím

Zoznamy / výsledky

Vo Zvolene plno pekných výkonov

Posledný januárový víkend sa pod Zvolenským zámkom konala dôležitá súťaž pre nádejné zvolenské krasokorčuliarske hviezdy.

32. ročník Veľkej ceny Zvolena sa konal pod záštitou primátorky Lenky Balkovičovej na zimnom štadióne vo Zvolene. Pretek hostil 16 rôznych súťažných kategórií, z toho 3 chlapčenské (seniorky, juniorky, starší žiaci, staršie žiačky, mladší žiaci, mladšie žiačky 12, nádeje dievčatá 9, nádeje mladšie chlapci, nádeje dievčatá 8, nádeje dievčatá 7, začiatočníci, IK B Silver, IK C1, IK C2 Gold, IK C2 Silver, IK C3 Silver). V daných kategóriach si svoje korčuliarske zručnosti zmeralo 140 pretekárov z celého Slovenska. ,,Náš Krasokorčuliarsky klub Zvolen predstavil na domácom ľade 21 pretekárov. a zastúpenie sme mali v 11-tich kategóriach. Seniorka Lívia Lörinčíková nás potešila zlatom s fantastickým skóre 91,49 bodov. Juniorka Bibiána si polepšila svoje bodové skóre na 88,47 bodov a doma teda ostal vzácny strieborný kov. Strieborné umiestnenie patrí aj Patrikovi Slávovi v kategórii starší žiaci a Marianne Borovovej v kategórii IK B Silver patrí 2.miesto. Svoju pretekársku kariéru bronzom odštartovala aj Vanesa Záborská v kategórii začiatočníci,” povedala za organizátorov Jana Sýkorová.  Rovnako, ako trénerky Martina Jablonská a Renáta Chebeňová, aj ona sa tešila z výkonov svojich zverencov. ,,V kategórií začiatočníci mali svoju premiéru Tereza Demočová, Lea Zošiaková, Nelly Babicová, Lucia Šurjanská, Tereza Barborášová a Martina Záchenská. V chlapčenskom zastúpení nás famózne reprezentovali aj Samuel Latta a Jakub Vozár,” dodala Jana Sýkorová. Kompletné výsledky súťaže nájdete tu.

 

32. Veľká Cena Zvolena

32.ročník Veľkej Ceny Zvolena
Zimný štadión
Pod Dráhami 2292/21
960 01 Zvolen

Termín pretekov: 28.-29.1.2017
Uzávierka prihlášok: 15.1.2017

Powered by WordPress and Bootstrap4