ISU Seminár Frankfurt 2015

Slovenský krasokorčuliarsky zväz dáva do pozornosti ISU Communication 1917 zo dňa 2.12.2014 a dovoľuje si vyzvať záujemcov o nižšie uvedené semináre aby zaslali svoje žiadosti spolu s príslušným dokumentom uvedeným v Communication na sekretariát SKrZ najneskôr do 30.3.2015 pre semináre 1,2,3 a 5 a do 30.1.2015 pre seminár 4.

1. Re-certifikácia ISU / medzinárodných Technických kontrolórov a Technických špecialistov
2. ISU Seminár pre získanie kvalifikáce ISU / medzinárodného hlavného rozhodcu
3. ISU Seminár pre získanie kvalifikácie ISU / medzinárodného rozhodcu
4. Youth Recruitment Seminár 2015
5. Seminár Programových komponentov
Powered by WordPress and Bootstrap4