Prestupy a hosťovania pre sezónu 2015/2016

Vážení členovia SKrZ,

vzhľadom na to, že Valné Zhromaždenie v máji 2014 schválilo viacero zmien registračných a prestupových smerníc a dôležité termíny z hľadiska riadnych prestupov a hosťovaní sa blížia, Techincká Komisia pripravila zjednodušený prehľad termínov a úkonov, ktoré musia byť vykonané, aby prestupy a hosťovania prebehli hladko. Dôrazne upozorňujeme, že TK bude vyžadovať naplnenie všetkých úkonov tak ako to ukladá Prestupový poriadok, preto im venujte primeranú pozornosť.
V prípade nejasností kontaktujte členky TK Katarínu Kelschovú, resp. Helenu Zamborskú.

Powered by WordPress and Bootstrap4