Poďakovanie

Chcem úprimne poďakovať vo svojom mene ako aj v mene celého organizačného výboru všetkým členom SKrZ, priateľom a podporovateľom krasokorčuľovania, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu ISU majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní 2016. Nedá sa vymenovať všetkých, ktorí pracovali s absolútnym nasadením a odviedli enormný kus práce, bez ktorej by šampionát nebol taký úspešný, ako nakoniec bol. Nechcem uvádzať mená, aby som náhodou niekoho neopomenul, verím, že každý vie sám pre seba zhodnotiť, akým dielom prispel k nášmu spoločnému úspechu, moja vďaka patrí vám všetkým.

Podarilo sa nám dostať krasokorčuľovanie do centra pozornosti verejnosti aj médií, a ja dúfam, že sa nám tento úspech podarí spoločnými silami v blízkej budúcnosti zúročiť pre daľší rozvoj slovenského krasokorčuľovania.

Martin Letenay

Powered by WordPress and Bootstrap4