ISU Development Training Seminars

TMK SKrZ upozorňuje trénerov, že ISU zverejnila na svojej webovej stránke informácie o rozvojových seminároch pre začínajúce športové dvojice a tanečné páry v roku 2017.
Informácie o campoch pre tanečné páryv apríli a v máji 2017 nájdete v ISU Communication 2058.
Informácie o pripravovaných campoch pre športové dvojice, ktoré sa budú konať v apríli 2017 v Berlíne a v máji 2017 v Soči, nájdete v ISU Communication 2060.
Uzávierka prihlášok pre Berlín je 6.1.2017, pre Soči 3.2.2017 a pre Oberstdorf 20.1.2017.
TMK sa bude zaoberať iba kompletnými žiadosťami, doručenými elektronicky členom TMK a v kópii na sekretariát SKrZ najneskôr do 31.12.2016. Žiadosť o nomináciu musí obsahovať:
– Kompletne vyplnenú prihlášku podľa požiadavky ISU
– Krátky projekt v zmysle Zápisnice TMK č.5/2016, bod 4

Powered by WordPress and Bootstrap4