Videodiplom pre Kraso centrum Košice

Mladí krasokorčuliari sa zapojili do projektu Pohni kostrou, aby pomohli propagovať šport a aktívny pohyb.

Pripravili motivačné video a poslali ho organizátorovi, ktorým je občianske združenie Orbis Institute, projekt podporilo aj Národné športové centrum. Všetko malo jeden cieľ – ukázať deťom a mladým ľuďom, že čas venovaný pohybu má zmysel, je zábavný a hlavne je súčasťou zdravého spôsobu života. Videá nakrúcali základné školy a športové kluby po celom Slovensku, aby nimi vytvorili ,,mapu športu”. Za účasť v Pohni kostrou dostali deti z Kraso centra Košice od organizátorov videodiplom, v ktorom im zase svoj osobný odkaz poslali takí úspešní športovci, akými sú futbalista Marek Hamšík, horský cyklista Filip Polc či olympijský víťaz Matej Tóth. Projekt bude pokračovať aj na budúci rok.

 

Powered by WordPress and Bootstrap4