Všeobecná časť školenia trénerov 1. a 2. kvalifikačného stupňa

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2018 Všeobecnú časť školenia trénerov 1. a 2. kvalifikačného stupňa.

Termín školenia:

12.-13.5.2018 – všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa

20.-22.4.2018,  všeobecná časť 2. kvalifikačného stupňa

Podmienky účasti: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (odborné alebo s maturitou)

Aktuálne informácie o školeniach nájdete vždy na: 
http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

Informáciu o prihláške na školenie prosím zaslať aj na tmk@kraso.sk.

Powered by WordPress and Bootstrap4