Valné zhromaždenie SKrZ 27.5.2023, Púchov

skrz

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 27. mája 2023 (v sobotu) v hoteli Alexandra Šport Hotel, ul. 1. mája 899, 020 01 Púchov.

Registrácia účastníkov od 9:30
Začiatok rokovania o 10:00

Kandidát na člena VV zodpovedného za hospodárenie:

pán Marek Václavík

Pozvánka na VZ SKrZ , 27.5.2023 Púchov

ZAPIS VZ 27.5

Prestupový-poriadok_2024-2025_úprava po VZ 27.5.2023

Registračný-poriadok_2024-2025_úprava po VZ 27.5.2023

Návrh-programu-VZ-PU

Cestovný príkaz na VZ 27.5.2023

Víťazi SP_  2022-2023

Prezenčná listina, 27.5. 2023, Púchov

Správa Návrhovej komisie, 27.5.2023

Sprava Navrhovej komisie podpisy

Správa mandátovej komisie

Rokovací poriadok 27.5.2023,Púchov, VZ

Volebný poriadok 27. 5. 2023

Návrh-ocenení

Správa o činnosti TK 2022-2023

Správa Rozhodcovskej komisie VZ 2023

Správa činností TMK 2022-2023

3 Návrhy za KK ZA

Návrh-na-zmenu-Sadzobníka poplatkov SKrZ-KK-Ruža

Návrh-na-zmenu-Vnútorného predpisu SKrZ-KK-Ruža

Prestupový poriadok – Návrh TK

Registračný poriadok – Návrh TK

VZ_SKrZ_27052023___NAVRH_KKIBB_01

Návrh na VZ 2023 – Skating Sports Prešov

Zhodnocovanie prostriedkov

Plnenie úloh SKrZ 2022

Plán úloh SKrZ 2023

Správa kontrolóra na VZ SKrZ 2023

porovnanie rozpočet a plán na rok 2022 a 2023 na VZ 27.5.2023

Komentár k plánu rozpočtu_2023 Final na VZ 27.5.2023 v Púchove

Rozpočet plán na rok 2023 final na VZ 27.5.2023

Správa k plneniu plánu za rok 2022

Výročná_správa_SKrZ_2022  na VZ 27.5.2023

Výročná správa 2022 SKrZ s výrokom auditora

 

 

Powered by WordPress and Bootstrap4