Zápisnice TMK rok 2012

Typ ZÁPISNICE TMK 2012 Dátum
Zápisnica TMK č.8 -2012 07.01.2013
Plán zasadnutí TMK I.-VI.2013 – príloha č.1 – Zápisnica TMK č.8-2012 07.01.2013
Návrh finančného plánu pre činnosť TMK na rok 2013 – príloha č.2 – Zápisnica TMK č.8-2012 07.01.2013
Návrh – Interná smernica pre prácu technického panelu – príploha č.3 – Zápisnica TMK č.8-2012 07.01.2013
Plnenie kritérii 1- príloha č. 4 – Zápisnica TMK č.8 – 2012 09.01.2013
Plnenie kritérii 2 – príloha č.4 – Zápisnica TMK č.8 – 2012 09.01.2013
Technické skóre na ISU šampionáty – plnenie k 31.12.2012 – príloha č.5 – Zápisnica TMK č.8-2012 07.01.2013
Zápisnica TMK č.7 -2012 23.10.2012
Comm.1724 preklad – príloha č.1 zápisnica TMK č.7-2012 23.10.2012
Správa zo seminára TŠ a TC Nitra 2012 – príloha č.2 – zápisnica TMK č.7-2012 23.10.2012
Plnenie kritérií 2012-2013 – Príloha č.3 Zápisnica TMK č.7-2012 23.10.2012
Technické skóre na ISU šampionáty k 21.10.2012 príloha č.4 zápisnica TMK č.7-2012 23.10.2012
Zápisnica TMK č.6 -2012.doc 20.09.2012
Previerky juniorských pretekárov – Bratislava 2012 – príloha č.1 Zápisnica TMK č.6-2012 20.09.2012
Pozvánka na seminár TŚ,TC – príloha č.2- zápisnica TMK č.6-2012 – platná 20.09.2012
Technické skóre a splnené podmienky na šampionáty – príloha č.3 – zápisnica TMK č.6-2012 20.09.2012
Náplne KP a VJ na sezónu 2012-2013 zmeny Novices Comm.1760 – príloha č.4 zápisnica TMK č.6-2012 20.09.2012
Zápisnica TMK č.5 -2012 19.07.2012
Návrh na nominačné kritéria na sezónu 2012/2013- Príloha č.1 19.07.2012
Návrh smernice na sledovanie – SÓLO 2012-2013 príloha č. 2 zápisnica TMK č.5-2012 19.07.2012
Smernica na sledovanie – TANCE 2012- 2013 príloha č.3 zápisnica TMK č.5-2012 platná 19.07.2012
Náplne KP a VJ na sezónu 2012-2013 -príloha č.4 zápisnica TMK č.5-2012 02.08.2012
Levely sezóna 2012-2013 – príloha č.5 zápisnica TMK č.5-2012 19.07.2012
Zápisnica TMK č.4 -2012 02.06.2012
Návrh nominačných kritérií na JGP – príloha č.1 – zápisnica TMK č.4-2012 02.06.2012
Úlohy plnenia pre EYOWF 2013 – príloha č.2 – zápisnica TMK č.4-2012 02.06.2012
Návrh nominačných kritérií na EYOWF 2013-príloha č.3 – zápisnica TMK č.4-2012 02.06.2012
Náplne KP a VJ na sezónu 2012-2013 – príloha č.4, zápisnica TMK č.4-2012 02.06.2012
Zápisnica TMK č.3 -2012  15.05.2012
Vyhodnotenie JGP,GP, ISU šampionátov a medzinárodných pretekov v sezóne 2011-2012 – príloha č.1 zápisnica TMK č.3-2012  15.05.2012
NÁVRH NA REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ na sezónu 2012-2013 – príloha č.2 – zápisnica TMK č.3-2012 – platné  17.05.2012
ŠIRŠÍ VYBER EYOF 2013 a 2015 – príloha č.3 – zápisnica TMK č.3-2012 platné  17.05.2012
TRÉNERSKÉ LICENCIE PLATNÉ K 06.05.2012 – príloha č.4 zápisnica TMK č-3-2012  15.05.2012
Zápis z oponentúry 2012 – príloha č.5 zápisnica TMK č.3-2012 01.06.2012
Správa o činnosti TMK za sezónu 2011-2012 – príloha č.6 Zápisnica TMK č.3-2012  15.05.2012
Svetový rebríček ISU – príloha č.7- zápisnica TMK č.3-2012  15.05.2012
Zápisnica TMK č.2 -2012 03.04.2012
Oznam – dodatočný seminár trénerov- príloha č.1- zápisnica TMK č.2-2012 03.04.2012
Plnenie kritérií 2011-2012 preteky SP 15.05.2012
Plnenie kritérií 2011-2012 medz.preteky 15.05.2012
Plnenie kritérií 2011-2012 spolu 15.05.2012
Pozvánka na oponentúru 2012-príloha č.3-zápisnica TMK č.2-2012 03.04.2012
POZVÁNKA – špecializácia trénerov I.II.III.stupeň 04.03.2012
    Zápisnica TMK č.1 -2012  13.02.2012
   TESTY – úprava – príloha č.1  13.02.2012
   Kvalifikačný systém na OH 2014 – príloha č.2  13.02.2012
Plán zasadnutí TMK I.-VI.2012 – príloha č.3 13.02.2012
Školenie trénerov I.stupňa – pozvánka – všeobecna časť 13.02.2012
Powered by WordPress and Bootstrap4