Konferencie Výživa a doping v športe

 Pozvánka

Prihlášky treba zasielať na e-mailovú adresu: nemeckova@sportcenter.sk a zároveň na slovakskating@kraso.sk; (s uvedením mena a priezviska, zväzu/organizácie, funkcie, osobného mailu a mobilu). Registrácia je do limitu 203 miest v aule.

Odpoveď na prihlášku dostanete do 24 hodín. Ak nie, ihneď reklamujte na nemeckova@sportcenter.sk alebo 0918 201 108.

Účastníkom s potvrdenou registráciou bude pred konferenciou zaslaný presný časový rozpis programu s organizačnými informáciami. Občerstvenie (coffee break, obed pre 150 prvých prezentovaných účastníkov v deň konferencie)

Dress Code: voľný spoločenský odev

Powered by WordPress and Bootstrap4