Školenie rozhodcov a technických špecialistov pre sezónu 2022/2023

skrz

Vážení športoví priatelia,

po odmlke spôsobenej pandémiu prebehnú pred prvými pretekmi v sezóne 2022/2023 semináre a školenia pre súčasných rozhodcov a technických špecialistov, možnosť zvýšenie kvalifikácií a zároveň aj školenie pre nových záujemcov o rozhodovanie resp. technických panelistov.

Rozpis jednotlivých aktivít je nasledujúci:

Školenie pre nových technických špecialistov a kontrolórov, Termín: 18.9., 25.9. a 30.9.

Školenie pre nových rozhodcov, Termín: 18.9., 24.9. a 30.9.

Seminár pre aktívnych rozhodcov pre sezónu 2022/2023, Termín: 24.9.2022

Školenie pre zvýšenie kvalifikácie rozhodcov, Termín: 24.9. a 30.9.

Prihlasovanie na všetky aktivity je cez online formulár: https://forms.gle/ZcATLwva4ZFaNj7BA 


Slovenský krasokorčuliarsky zväz by rád, prostredníctvom klubov, oslovil mladých ľudí, ktorí skončili svoju
aktívnu pretekársku kariéru a vyzval ich k ďalšej spolupráci.


Žiadame materské kluby o súčinnosť pri hľadaní nových športových odborníkov, nakoľko zväz nedisponuje
osobnými kontaktmi na svojich bývalých členov. Prosíme preto o sprostredkovanie tejto informácie vami,
alebo prostredníctvom rodičov krasokorčuliarov. V septembri sa uskutočnia školenia pre nových rozhodcov
a špecialistov.


Našim cieľom je rozširovať rady športových odborníkov, využiť poznatky a skúsenosti nadobudnuté počas
aktívnej športovej kariéry a viesť mladých adeptov k postupnému získavaniu skúseností, zvyšovaniu
kvalifikácie s možnosťou dosiahnuť aj medzinárodnú úroveň. Chceme, aby ľudia pri tomto športe aj naďalej
ostali a spoznali ho aj z druhej strany. Angažovaním mladých bývalých korčuliarov, chceme prinášať nové
pohľady a názory do nášho športu, ale aj zachovávať pôvodné a osvedčené poznatky pre ďalšie generácie.

 Aké benefity práca rozhodcu ponúka?
rozširovanie vedomostí a skúseností v oblasti krasokorčuľovania,
možnosť rozhodovania žiackych, neskôr vyšších kategórie v rámci Slovenska,
zvyšovaním kvalifikácie a dostatočnou praxou možnosť cestovať a rozhodovať na medzinárodných
súťažiach,
zapájanie sa do diania v krasokorčuľovaní, oboznámenie sa s organizáciou a riadením
krasokorčuľovania na národnej a medzinárodnej úrovni,
možnosť zdieľať názory, postoje a pohľady na rôzne krasokorčuliarske témy,
udržiavanie a vytváranie nových sociálnych kontaktov,
zmena, odreagovanie sa od študentských, alebo pracovných povinností bežného týždňa a aktívne
trávenie voľného času.

Podmienky pre získanie kvalifikácie rozhodcu I. kvalifikačného stupňa:
vek minimálne 18 rokov,
ukončené stredoškolské vzdelanie,
zdravotná spôsobilosť,
absolvovanie školenie pre I. kvalifikačný stupeň a úspešné absolvovanie teoretickej a praktickej
skúšky,
záujemca musí byť členom krasokorčuliarskeho klubu, ktorý je aktívnym členom SKrZ (v prípade,
že záujemca medzičasom stratil členstvo v materskom klube ako aktívny športovec, prosíme
o opätovné obnovenie členstva a následnú registráciu člena klubu v SKrZ).

Podmienky pre získanie kvalifikácie technického špecialistu:
vek minimálne 18 rokov,
ukončené stredoškolské vzdelanie,
zdravotná spôsobilosť,
predchádzajúca skúsenosť, resp. kontinuálna aktivita v pozícii trénera, kontakt s tréningovým
procesom,
absolvovanie školenia pre nových špecialistov,
záujemca musí byť členom krasokorčuliarskeho klubu, ktorý je aktívnym členom SKrZ (v prípade,
že záujemca medzičasom stratil členstvo v materskom klube ako aktívny športovec, prosíme
o opätovné obnovenie členstva a následnú registráciu člena klubu v SKrZ).

Powered by WordPress and Bootstrap4