Doplnenie kategorií Pohár Mikuláša Schneidera-Trnavského, 18.-19.11. 2023.

Dovoľujeme si Vás informovať, že sme pridali klubovú kategóriu Predhviezdičky na nami organizovaný pretek Pohár Mikuláša Schneidera-Trnavského, 18.-19.11. 2023.
Presný časový harmonagram pre uvedenú kategóriu Vám bude zaslaný 3 dni pred pretekom.
 
Predhviezdičky
  • chlapci a dievčatá narodení od 1.7.2018 do 30.6.2019
  • náplň ako hviezdičky
  • poplatok 30€ – zaslať na účet SK94 8330 0000 0021 0188 8685 do 13.11.2023. Do poznámky uviesť názov klubu
  • prihlasovanie do 9.11.2023 cez rovnaký formulár ako iné kategórie (posun o jeden deň pre túto kategóriu)
 
Zároveň rozširuje kategórie aj o Juniorky B. Prihlasovanie do 9.11.2023 cez rovnaký formulár ako iné kategórie.
Powered by WordPress and Bootstrap4