M-SR 2024, Nové Mesto nad Váhom, 9.-10. 3. 2024

skrz

M-SR_propozicie-2024-

Všetky potrebné informácie budete môcť nájsť tu:

 MSR24 Sportity

Redukované rebríčky:

MSR rebríček – Juniori

MSR rebríček – Starší žiaci

MSR rebríček – Mladší žiaci

MSR rebríček – Nádeje St.Chlapci

MSR rebríček – Nádeje Ml.Chlapci (1)

MSR rebríček – Juniorky

MSR rebríček – Staršie žiačky

MSR rebríček – Mladšie žiačky

MSR rebríček – N10

MSR rebríček – N9

MSR rebríček – N8

MSR rebríček – N7

 

 

MSR cas rozpis update 5_3

Majstrovstvá SR 2024 – Tréningy, sobota, 9.3

 VZOR ako vyplniť CP:

potrebné vyplniť obidva hárky CPstr.1 aj CP str.2

CP MSR 24

Čistý CP:

Priloha-1b-Individualny-cestovny-prikaz-1

K vyúčtovaniu ubytovania:

  • faktúra vystavená na meno dieťaťa/zákonného zástupcu
  • na faktúre rozpísané ubytovanie/počet osôb/suma za jednu noc, počet nocí , nie jednou sumou, bez doplnkových služieb(masáž, večera, atď.)
  • prevod z banky/obrat vytlačený o úhrade ubytovania, keď platíte kartou(doporučujeme platiť predom, nie v deň pobytu, inak nebudete mať obrat potrebný k odovzdaniu), lístok o úhrade pri platbe kartou nestačí
  • ak je platba v hotovosti je potrebný bloček o úhrade

Bez faktúry nemôže byť doklad za ubytovanie zúčtovaný/akceptovaný a nebude preplatený.

Dodatočné doposielanie dokladov nebude možné.

CP bude možné odovzdať len v uvedených časoch podľa propozícií. 

Powered by WordPress and Bootstrap4