41. Cena mesta Prešov

41. ročník Ceny mesta Prešov
ICE aréna Prešov
Pod Kalváriou 50Termín pretekov: 11.-12.11.2017
Uzávierka prihlášok: 2.11.2017

Powered by WordPress and Bootstrap4