Valné zhromaždenie SKrZ, 18. 5. 2024, Púchov

skrz

Valné zhromaždenie SKrZ sa uskutoční v Púchove dňa 18. 5. 2024.

VZOR CP VZ 18.5.2024

CP čistý VZ 18.5.2024

 

 

 

 

Kandidáti na voľbu člena VV SKrZ zodpovedného za vnútrozväzový život:

Ing. Kristína Švaňová, KK Liptovský Mikuláš, navrhovateľ R. Vrlák, Skate Žilina

Mgr. Martina Lukáčová, Kraso Prešov, navrhovateľ J. Beständig, predseda VV SKrZ

Pozvánka na VZ SKrZ 18. 5. 2024, zmena

 

Rokovací poriadok 18.5.2024, zmena

Volebný-poriadok-18.5.2024 Púchov

Navrh-programu-VZ 24 – zmena, doplnenie

Program-VZ 24

Víťazi SP 2023-2024

Výročná správa SKrZ 2023

Prezenčná listina

Správa Volebnej komisie

Zapis VZ 18.5.2024

Správy o činnosti:

Správa RK 2023 2024

Aktivita I

Sprava komisie DK

Gmail – Správa DK za 2023

Správa o činnosti TK 2023-2024

Správa o činnosti TMK 2023_24

Správa kontrolóra na VZ SKrZ 2024

Správa VV SKrZ o plnení úloh z VZ 2023

Plán úloh SKrz na 2024

Návrh ocenení TK

Rozpočty:

Rozpočet SKrZ plán a skutočnosť 2023 a plán 2024

Plán rozpočtu výnosov a nákladov SKrZ na rok 2024

Komentár k plánu rozpočtu SKrZ 2024

Rozpočet SKRZ 2023 plán a skutočnosť

Správa k plneniu plánu rozpočtu SKrZ za rok 2023

Dokumenty  opravené na odporúčanie audítora SKrZ:

 

Návrhy:

2024 Žiadosť zvýšenie dotácie na TIC na SKrZ

FSC ZA, zrusenie Uznesenia 29

Iskra BB

KK Martin

VYZNAMNANIE KK MT

UZNESENIE Formular KK MT

Návrh – SKS na VZ 18.05.2024 v Púchove, Prestupovy poriadok

Návrh KK TN, Sportovy kalendar

Návrh JB – oprava Zápisnice z VZ 2023

Navrh na doplnenie bodov programu VZ 18.5.2024

Navrh-na-zmenu-Sadzobnika-poplatkov-SKrZ-KK-Ruza

Návrh VV – zmena Stanov SKrZ – final

Návrhy na zmenu Súťažného poriadku NMV

Návrhy TK-organizačný

Návrhy TK-prestupový

Návrhy TK-Registracny

návrhy za Kraso Prešov

navrhy za KK ZA Sutazny poriadok

Opatovne hlasovanie, zrusenie p.Ridosko

Smernica prihlasovanie na medzinarodne preteky, Marek Vaclavik

Smernica ucast na akciach neorg.SKrZ, Marek Vaclavik

Ucast na medzinarodnych pretekoch, nominacie, Marek Vaclavik

 

 

 

Powered by WordPress and Bootstrap4