Školenie trénerov

Vážení tréneri, budúci tréneri,
dávame do pozornosti nové termíny vzdelávania trénerov všeobecnej časti, organizovanej Prešovskou univerzitou v nadchádzajúcom období. Záujemcovia o školenie 1., 2., a 3. triedy sa môžu zaregistrovať na priloženom linku, kde budú priebežne získavať aj ďalšie informácie o školení. Školenia sa môže zúčastniť iba záujemca s ukončeným stredoškolským vzdelaním a preukázať sa originálom vysvedčenia/diplomu zo záverečných skúšok.

http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/hlavne-sekcie/os/kalendar/

Powered by WordPress and Bootstrap4