Košická korčuľka 2017

Košická korčuľka 2017

Crow Aréna
Kavečianska cesta č.1, Košice

Termín pretekov: 21.-22.1.2017
Uzávierka prihlášok: 9.1.2017

Powered by WordPress and Bootstrap4