Školenie trénerov I., II. a III. stupňa

Trénersko–metodická komisia a VV SKrZ oznamujú všetkým záujemcom, že sa uskutoční školenie trénerov I., II. a III. kvalifikačného stupňa – špecializácia, v termíne 21.- 23. apríla 2017, miesto konania Púchov.
Termín prihlášok je do 22.03.2017

Powered by WordPress and Bootstrap4