Príprava krasokorčuliarov v domácom prostredí

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia, zákaz združovania sa a prevádzkovania organizovanej činnosti, so zámerom predchádzania šíreniu choroby COVID 19, naše zimné štadióny zostali zatvorené a možnosť trénovať je veľmi obmedzená. Momentálne nevieme ani predpokladať do kedy bude tento stav pretrvávať. TMK preto vypracovala manuál pre trénerov, ktorý by mohol pomôcť trénovať aj na diaľku a zachovať našich pretekárov v primeranej fyzickej kondícii i psychickom stave, aby po normalizácii situácie mohli plynule prejsť do normálneho tréningového procesu.

Všetkým želáme veľa zdravia, trpezlivosti a optimizmu!

Členovia VV a TMK

Príprava krasokorčuliarov v domácom prostredí

Powered by WordPress and Bootstrap4