Usmernenie k prihlasovaniu na aktivity SKrZ

skrz

Usmernenie k prihlasovaniu na aktivity SKrZ

Príloha č.1_Športový kalendár 2023-2024

Príloha č.2_Prihláška-org-aktivity-SKrZ-pretek-SP_testy_MSR

Akceptujeme Prihlášky na aktivity SKrZ (preteky SP, testy) len na predpísanom tlačive.

Powered by WordPress and Bootstrap4