Valné zhromaždenie SKrZ, 14. mája 2022, Banská Bystrica

skrz

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 14. mája 2022 (v sobotu) v hoteli LUX, Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.

Registrácia účastníkov od 9:00 do 9:30
Začiatok rokovania o 9:30

Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ, Banská Bystrica, 14.5.2022 


Prezenčná listina

Správa mandátovej komisie

Správa volebnej komisie

uznesenie z VZ SKrZ 14.5.2022

Uznesenia z VZ SKrZ 14.05.2022

Zápisnica z VZ SKrZ 14. 05. 2022

Rozpocet 2022 plan schvaleny VZ


ZOZNAM MATERIÁLOV NA VZ SKrZ 2022

Návrh programu VZ
Rokovací poriadok
Volebný poriadok
Správa kontrolóra 
Správa činnosti TMK
Správa Disciplinárnej komisie
Správa Rozhodcovskej komisie
Plán rozpočtu nákladov a výnosov 2022
Komentár k plánu rozpočtu_2022
Porovnanie rozpočtu – plán 2021, skutočnosť 2021, plán 2022
Správa k plneniu plánu na rok 2021
VS SKrZ 2021 s overenim
Návrh VV_Úprava Ekonmickej smernice – Odmena rozhodcovskej komisii počas konania testov
Návrh VV_Úprava Ekonomickej smernice – Zaradenie odmeny pre VRZ
Návrh VV_Úprava sadzobníka poplatkov, Smernica pre plnenie testov
Návrh VV – zmena Sadzobníka SKrZ
Návrh ocenení
Návrh úpravy smerníc_ŠKP Bratislava
Návrhy Kraso Prešov
Plnenie úloh SKrZ 2021
Plán úloh SKrZ 2022
Židosť o zvýšenie dotácie na TIC na SKrZ
Športový kalendár 2022_2023
Súťažný poriadok 2022_2023

Zoznam kandidátov na člena Kontrolnej komisie:

Renáta Komárovská  Navrhovateľ: Helena Kažimírová

                                                          Helena Zamborská, KK Prešov

 

Zoznam kandidátov na podpredsedu Kontrolnej komisie :

Marta Poljaková        Navrhovateľ: Lucia Vozárová,KK Ruža Ružomberok

                                                         Helena Kažimírová

                                                         Helena Zamborská, KK Prešov

 

Zoznam kandidátov na predsedu Kontrolnej komisie :

 Ing. Jaroslav Burian  Navrhovateľ: Helena Kažimírová

                                                          Helena Zamborská, KK Prešov

 


 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress and Bootstrap4