Zápisnice TMK rok 2011

ZÁPISNICE TMK 2011

Typ ZÁPISNICE TMK 2011 Dátum
Zápisnica TMK č.10 -2011 05.02.2012
Príloha č.1- Zápisnica TMK č.10-2011 05.02.2012
Plnenie nominačných kritérií na ISU preteky – príloha č.2 zápisnica TMK č.10-2011 05.02.2012
Zápisnica TMK č.9 -2011 18.11.2011
Zápisnica TMK č.8 / 2011 03.11.2011
Testy výkonnosti SKrZ – príloha č.1 Zápisnica TMK č.8/2011 03.11.2011
Vyhodnotenie JGP 2011 príloha č.2 zápis TMK č.8/2011 03.11.2011
Sledovanie a plnenie kritérii – príloha č.3- zápisnica TMK č.8-2011 03.11.2011
Zápisnica TMK č.7-2011 31.10.2011
Vyhodnotenie previerok reprezentantov 2011, príloha č.1 Zápisnica TMK č.7/20111 31.10.2011
Zápisnica TMK č.6-2011 23.10.2011
Správa zo seminára TŠ a TC Ružomberok 2011-príloha č.1 – zápisnica TMK č.6-2011 23.10.2011
Účasť na medzinárodných pretekoch do 31.12.2011- príloha č.2 zápisnica TMK č.6-2011 23.10.2011
Správa zo sústredenia – príloha č.3 zápisnica TMK č.6-2011 23.10.2011
Zápisnica TMK č.5-2011 22.08.2011
Návrh na nominačné kritéria na sezónu 2011 – 2012 – príloha č.1 zápisnica TMK č.5-2011 platné 22.08.2011
Návrh smernice na sledovanie – SÓLO 2011-2012 príloha č. 2 zápisnica TMK č.5-2011 22.08.2011
Návrh smernice na sledovanie – TANCE 2011- 2012 príloha č.3 zápisnica TMK č.5-2011 22.08.2011
Pozvánka na seminár – školenie TŠ 2011 – príloha č.4 zápisnica TMK č.5-2011 22.08.2011
Frankfurt-správa príloha č.5 – Zápisnica TMK č.5-2011 22.08.2011
Zpisnica TMK 4-2011 11.07.2011
Vyhodnotenie JGP,GP, ISU šampionátov a medzinárodných pretekov v sezóne 2010-2011- Príloha č.1 – Zápisnica TMK č.4-2011 11.07.2011
Oponentúra 2011 – príloha č.2-Zápisnica TMK č.4-2011 11.07.2011
Plán zasadnutí TMK – príloha č.3 – Zápisnica TMK č.4-2011 11.07.2011
Prvky KP a VJ sez.2011-2012 – príloha č.4a – Zápisnica TMK č.4-2011 11.07.2011
Levely_2011-2012_sólo_S,J,Ž – príloha č.5a- zápisnica TMK č.4-2011 11.07.2011
Levely_2011-2012_sólo_N – príloha č.5b – zápisnica TMK č.4-2011 11.07.2011
Návrh TMK – Nominácie na JGP – príloha č.6- zápisnica TMKč.4-2011 11.07.2011
Zápisnica TMK č.3-2011 16.05.2011
Zoznam trénerov s platnými licenciami k 15.5.2011 príloha č.1- zápisnica T MK č.3-2011 16.05.2011
Návrh – REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ 2011-2012 – príloha č.2- zápisnica TMK č.3-2011 16.05.2011
Návrh – Širší výber OHM 2012 a EYOF 2013 – príloha č.3-zápisnica TMK č.3-2011 16.05.2011
Prvky KP a VJ sez.2011-2012 priloha č.4- zápisna TMK č.3 -2011 16.05.2011
TESTY výkonnosti – príloha č.5 – zápisnica TMK č.3-2011 16.05.2011
Zápisnica TMK č.2-2011 03.05.2011
Plnenie kritérií sez.2010-2011 – medzinárodné súťaže – príloha č.1a – zápisnica TMK č.2-2011  03.05.2011
Plnenie kritérií sez.2010-2011 – preteky SP – príloha č.1b – zápisnica TMK č.2-2011-2011  03.05.2011
Plnenie kritérií sez.2010-2011 – celkovo – príloha č.1c – zápisnica TMK č.2-2011-2012  03.05.2011
NOVÉ TESTY 2011 – 2012 -príloha č.2 – zápisnica TMK č.2  03.05.2011
Prvky KP a VJ 2011-2012 príloha č.3 – zápisnica TMK č.2  03.05.2011
Zápisnica TMK č.1/2011 14.02.2011
Príloha č.3a – zápis TMK č.1/2011 ISU semináre 2011 14.02.2011
ISU comm. 1664 – príloha č.3b – zápis TMK č.1/2011 14.02.2011
Príloha č.4 – zápis TMK č.1/2011 14.02.2011
1649 Figure Skating Novice Guidelines 2010 Príloha č.5 – zápis TMK č.1/2011 14.02.2011
Powered by WordPress and Bootstrap4